Đọc Truyện Taekook || Dây dưa không dứt - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

29-01-2024

Taekook || Dây dưa không dứt

3,904 lượt thích / 92,279 lượt đọc
Bọn họ rõ là người yêu cũ nhưng thích thì tìm đến nhau thôi.

-------------

• Taekook ver

• Kim Taehyung x Jeon Jungkook

• Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả

• Chuyển ver by Josiee

Au: TiiEn9

Link gốc: https://www.wattpad.com/story/242327261?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=-josieerina&wp_originator=Rs%2FRyepSDr%2BDcbdyhDslJ7ge4%2B1M%2FGRZpCtJjfe2qQbzgpWBZyFeb2ojpaWSFYF3tMZdFDe0alF6lsEDHCGyaxndA6lONZNkf%2Brnf8OzeQlXKKFOpDiH8PG7372Xh8Ol
Có thể bạn thích?