Đọc Truyện taekook | Đốc tờ có nhà không? - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

04-10-2023

taekook | Đốc tờ có nhà không?

40,713 lượt thích / 383,410 lượt đọc
Đốc tờ có nhà không ? | Hanh x Quốc

Lấy bối cảnh Việt Nam những năm cũ của thế kỉ XX

Chuyện tình gian nan giữa Đốc Tờ Kim Thái Hanh và bệnh nhân Điền Chính Quốc


______

bắt đầu : 03/6/2021
kết thúc : 08/7/2021

Vui lòng không lấy cắp ý tưởng, không chuyển ver dưới mọi hình thức

Là tác phẩm đầu tay, nếu có sai sót thì những lời góp ý của các bạn chính là phần thưởng lớn của tụi mình 💜

#tradaotaekook
Có thể bạn thích?