Đọc Truyện [taekook]|Las Vegas - Paris - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

26-05-2024

[taekook]|Las Vegas - Paris

8,994 lượt thích / 248,389 lượt đọc
"chỉ cần tôi còn sống cũng sẽ bảo vệ em đến cùng."

"còn nếu như anh chết đi thì sao?"

"cũng sẽ bảo vệ em trên danh nghĩa một kẻ đã chết nhưng vẫn yêu em."
_________

[Las Vegas - Paris]
Chương Mới Nhất
Có thể bạn thích?