Đọc Truyện taekook | lớp mẫu giáo có một bạn đẹp trai - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

22-10-2023

taekook | lớp mẫu giáo có một bạn đẹp trai

45,418 lượt thích / 453,139 lượt đọc
jungkookie - mỗi lần nói chuyện với mọi người, mắt đều long lanh khi nhắc đến ba chữ 'bạn đẹp trai'

bạn đẹp trai - cực kì thích jungkook nên lúc nào cũng chỉ muốn nắm tay, thơm má, hun môi em bé thôi

•••

27.02.21 -> 10.03.21-> ...


𝘿𝙊 𝙉𝙊𝙏 𝙍𝙀𝙋𝙊𝙎𝙏
Có thể bạn thích?