Đọc Truyện Tây Du Bảo Điển - Truyen2U.Net

Phiêu lưu

Đang cập nhật

10-05-2014

Tây Du Bảo Điển

8 lượt thích / 1,191 lượt đọc
Một lần vô ý xuyên việt, trạch nam Vương Hiểu Minh trở về thế giới Tây du.
chỉ đường Tôn hầu tử, lừa gạt Bồ Đề Lão tổ,..

kết quả soạn một khúc phong ba tại tây du vĩ đại truyền kỳ. . .
Có thể bạn thích?