Đọc Truyện The Dream - Truyen2U.Net

Bí ẩn

Đang cập nhật

25-05-2023

The Dream

15 lượt thích / 35 lượt đọc
Họ bị nhốt cùng nhau ở ngôi trường cũ, bị ép chơi một trò chơi quen thuộc... nhưng ẩn sau đó là sự bắt đầu của ác mộng...
Chap đầu tại không có kinh nghiệm nên viết tắt, từ chap 2 trở đi là mình không coa viết tắt nữa rồi, nên đọc truyện của mình nha! Thành thật xin lỗi vì thiếu xót!
Có thể bạn thích?