Đọc Truyện Thế Giới Bự Của Tôi - Truyen2U.Net

Tiểu thuyết

Đang cập nhật

07-07-2018

Thế Giới Bự Của Tôi

81 lượt thích / 1,451 lượt đọc
Tôi gọi anh là Bốp già. Ờm...Nghe có vẻ giống tên chó nhưng chỉ cần là tên tôi đặt, anh đều thích. Sở dĩ tôi gọi anh như vậy bởi thấy anh đôi lúc ăn nói như bốp chát vào mặt người khác. Chính tôi cũng là nạn nhân bị anh làm cho tức nghẹn họng.
Nhưng mà có một điều tôi rất muốn nói với anh.....
Có thể bạn thích?