Đọc Truyện Thiên Thần Nhỏ Của Anh! - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

20-02-2024

Thiên Thần Nhỏ Của Anh!

294 lượt thích / 5,874 lượt đọc
Ngọt nhiều, một xíu drama, ko " NGƯỢC" .
CP CHÍNH: TaeKook
Thể loại: Thanh Xuân vườn trường , boy x boy
Tớ thoải mái việc rcm nhaa🫰🏻
Đọc fic trong vui vẻ nhá bbi 🌷

"Trên đời này người đáng để trân trọng nhất là người đã sẵn sàng bỏ thời gian để chăm sóc bạn. Thời gian của ai cũng đều đáng quý như nhau, đem thời gian của người ấy dành cho bạn cũng giống như việc đem cả thế giới của bản thân chia sẻ cùng bạn."
Chương Mới Nhất
Có thể bạn thích?