Đọc Truyện THÚ NHÂN CHI THẦN CẤP QUẶNG SƯ. - Truyen2U.Net

Hư cấu

Đang cập nhật

07-09-2017

THÚ NHÂN CHI THẦN CẤP QUẶNG SƯ.

366 lượt thích / 8,531 lượt đọc
Link truyện: https://lolitalov3.wordpress.com/

Tên truyện: Thú nhân chi thần cấp quặng sư

Tác giả: Ngưu Nãi Quán Thang Bao

Thể loại: xuyên việt, thú nhân, tùy thân không gian, đổ thạch, tu chân, chủ thụ, 1×1, HE.

Số chương: >500 chương

Editor: Súp (C01 - C16); Linh Vũ (C36 - C40, C46 - C50); Rain And Blood (C111 - 114); Hannah Nguyễn

Beta: Hannah Nguyễn

Tình trạng: hoàn.

Tình trạng edit: đang lê đang lết..........

Thông tin liên lạc với editor: [email protected]

Wordpres: TIÊU DAO ĐỘNG

Tóm tắt
[Thiên Địa Huyền Hoàng].

Quặng sư cấp thần duy nhất xuyên qua...

Mang theo kỹ năng cấp thần chuyển kiếp...

Mang theo đất trồng rau, mang theo mạch khoáng, mang theo dược sơn cùng nhau xuyên qua....

Ngươi nói ngươi sẽ đổ thạch? Ngại quá, hầm chứa của ta tất cả đều là phỉ thúy.

Ngươi nói học dược tề vô dụng? Hồ đồ, lão tử là dược sư cấp tông sư!

-----------

Đổ thạch + luyện dược + không gian

Bàn tay vàng xuất nhập!Đăng chưa có sự cho phép của tác giả và cả người dịch, nếu chủ dịch yêu cầu xóa bên mình sẽ xóa. Cám ơn.
Có thể bạn thích?