Đọc Truyện Tinh tế cứu vớt kế hoạch - Quân Tiêu Tiêu - Truyen2U.Net

Lãng mạn

Đang cập nhật

22-01-2017

Tinh tế cứu vớt kế hoạch - Quân Tiêu Tiêu

8 lượt thích / 697 lượt đọc
Converter: Mễ Trùng

Người ta xuyên qua từng cái nhân sinh bên thắng, làm sao đến nàng cái này không đúng, đệ đệ lại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có thể đón lấy một tỷ ủy thác -- cứu vớt Hoàng đế. Một cái khổ bức nữ chính không may không may đen đủi đến đâu về sau, giết dã thú giết dị hình không ngừng mạnh lên, cứu vớt Hoàng đế rốt cục thành làm nhân sinh bên thắng cố sự.

Loại hình tiểu thuyết: Tinh tế tình ca
Có thể bạn thích?