Đọc Truyện (Trans)Kookmin-Tsundere - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

23-06-2023

(Trans)Kookmin-Tsundere

704 lượt thích / 8,251 lượt đọc
" Sao lại đưa tớ chăn làm gì, đồ ngốc??"
" Chẳng phải cậu bảo là cần à?? ngốc."
@fullofrhymes
Link fic: https://www.wattpad.com/story/129965628-%E2%80%A2-tsundere-%E2%80%A2-kookmin
Có thể bạn thích?