Đọc Truyện Truyện Kinh Dị   [Tự Làm] - Truyen2U.Net

Bí ẩn

Đang cập nhật

03-10-2023

Truyện Kinh Dị [Tự Làm]

7 lượt thích / 36 lượt đọc
1. Cấm ăn cắp, đem truyện đi nơi khác. Làm ơn muốn mang truyện đi đâu thì hỏi tôi một tiếng, rồi nhớ ghi nguồn vào dùm cái! Please!!!

2. Truyện thuộc loại kinh dị, do chính tay tôi làm. Không phải là tôi lấy chỗ khác đâu và cũng chẳng có mẩu nào tôi đem từ chỗ khác cả. Toàn bộ, tất cả là tôi tự nghĩ, tự làm, tác giả cũng chỉ có một mình tôi.

3. Truyện này là do tôi: sha- 109 làm, có thể gọi tôi là Black. Truyện được đăng duy nhất tại wattpad.
Có thể bạn thích?