Đọc Truyện Tùy thân nhận lấy thăng cấp lễ bao full - Truyen2U.Net

Viễn tưởng

Đang cập nhật

23-10-2013

Tùy thân nhận lấy thăng cấp lễ bao full

93 lượt thích / 15,912 lượt đọc
giới thiệu

Trích:
Sau khi xuyên việt trở thành Đại Đường Thiên Kiêu Vương gia đích Chân Khai Phóng, không có được trò chơi kỹ năng, cũng không có mang đến cái gì thần bí vật phẩm, thân thể cùng linh hồn đều không thay đổi dị, hơn nữa không biết cái gì triệu hoán kỹ năng. Chỉ là... Hắn đã nhận được không biết vị nào đại thần phái tiễn đưa đích tân thủ đại lễ bao cùng thăng cấp đại lễ bao. Từ nay về sau, trên địa cầu thiếu đi cái không có tiếng tăm gì đích thành phần tri thức, Đấu Tiên đại lục ở bên trên nhiều hơn một cái dốc sức liều mạng tu luyện, ngang ngược càn rỡ đích Thiên Kiêu Vương Đường Cẩn! Đường Cẩn thì thào tự nói: "Thăng cấp thăng cấp, lúc trước thế nhưng mà đã nói thăng cấp lễ đảm bảo đưa đến đỉnh cấp đó a..." ————————————————�� �——— Đường Cẩn toái toái niệm: biệt khuất? Trang kinh sợ? Bị nhục? Chịu nhục? Không có khả năng! Choáng nha, dám trêu ta ta tựu diệt ngươi cả nhà!
Có thể bạn thích?