Đọc Truyện Vkook-ABO | Cà Phê & Sữa - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

18-02-2024

Vkook-ABO | Cà Phê & Sữa

861 lượt thích / 17,369 lượt đọc
"beta Jungkook phải lòng anh bạn cùng phòng đẹp trai siêu thơm. mỗi ngày đều tìm cách ngủ chung để ngửi ngửi mùi cà phê ấy, nhưng cậu đâu hay rằng đó là tin tức tố của bạn cùng phòng. cho đến một ngày cậu phân hóa một lần nữa..."

27/12/23-15/1/24

📌Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả bawps_rangbow. Đừng TO READ khi có định kiến với fic chuyển ver.

#2: Taeguk
#2: Jungkook

10k view: 8/2/2024
Chương Mới Nhất
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?