Đọc Truyện |VKook| (Longfic) Anh chỉ muốn có con với em! - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

23-04-2024

|VKook| (Longfic) Anh chỉ muốn có con với em!

263,372 lượt thích / 4,104,295 lượt đọc
Anh chỉ muốn có con với em!

Rating: NC- 17.

Fic gồm 2 phần.

Phần 1: Đã hoàn.

Phần 2: Đã hoàn.

------

Summary.

Trên trái đất những hơn 7 tỉ người nhưng mà anh chỉ muốn có con với một mình em thôi.

Trích lời của Kim Taehyung.

Đây là Fic sinh tử văn.

NOTE: KHÔNG CHUYỂN VER HAY EDIT DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?