Đọc Truyện vkook - Người vợ thứ 4 (pt1) - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

29-11-2021

vkook - Người vợ thứ 4 (pt1)

44,909 lượt thích / 613,353 lượt đọc
PHẦN 1

Sau khi 3 người vợ cũ qua đời, Kim Taehyung quyết định đổi đối tượng từ nữ sang nam. Và Jeon Jungkook bị nhắm trúng...

____________

070220 - 010420

STORY BY -channjunn
NO EDIT NO VER🚫⚠️
Có thể bạn thích?