Đọc Truyện | VKook | Thương Lắm Mình Ơi!  - Truyen2U.Net

Ngẫu nhiên

Hoàn thành

16-07-2023

| VKook | Thương Lắm Mình Ơi!

15,804 lượt thích / 336,213 lượt đọc
Thương Lắm Mình Ơi!


-"Đến ngày chúng ta già cả đầu hai thứ tóc , mắt mờ mặt đầy nếp nhăn thì em mong tình yêu này vẫn mãi vẹn nguyên và hạnh phúc nha mình"

-"Anh hứa , mãi mãi vẹn nguyên và hạnh phúc trọn đời trọn kiếp , cho dù có chết cũng phải ở cạnh nhau"

--------------------------

-" Cho dù năm tháng có lấy đi vẻ đẹp của cậu thì cậu vẫn như xưa , vẫn khiến em đa tình .."

--------------------------

Có đốt đuốc đi khắp thế gian kiếm đỏ mắt cũng khó mà tìm được người như cậu Thái Hanh đây.


....

Có nhiều câu thơ , nói ý nghĩa mình tham khảo trên Google, mình không nhớ hết nỗi cre , xin lỗi nhé :(.
Có thể bạn thích?