Đọc Truyện Vkook | Trốn Tìm - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

28-03-2024

Vkook | Trốn Tìm

2,453 lượt thích / 50,885 lượt đọc
"Vô tình đến căn nhà hoang sau trường, vì chính bản tính tò mò của mình. Jeon Jungkook đã phải trả giá bằng chính cuộc đời cậu..."

16/4/23-30/5/23.

📌Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả Gengi_gum. Đừng TO READ khi có định kiến với fic chuyển ver.

#2: Vkook
#2: Taehyung
#1: Taeguk
#3: Jungkook
#3: Vguk

10k view: 9/7/23
20k view: 31/8/23
30k view: 11/12/23
40k view: 26/2/24

1k vote: 19/8/23
2k vote: 20/3/24
Chương Mới Nhất
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?