Đọc Truyện [Vkook] YÊU - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

13-09-2023

[Vkook] YÊU

6,083 lượt thích / 138,166 lượt đọc
Tác giả: JR.Bi
Nhân vật: Kim Taehyung, Jeon Jungkook
Thể loại: hiện đại, đô thị, chút ngược
ĐÂY LÀ FIC CÓ TÌNH CẢM NAM x NAM, AI KHÔNG THÍCH THỂ LOẠI NÀY HOẶC KHÔNG THÍCH BANGTAN, ...
MỜI CLICK BACK !!!
ĐỪNG ĐEM FIC RA KHỎI WATTPAD CỦA MÌNH KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH.
020717
170319
Có thể bạn thích?