Đọc Truyện [Vong Tiện] Áo xanh không đổi người xưa về - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

04-06-2024

[Vong Tiện] Áo xanh không đổi người xưa về

208 lượt thích / 2,701 lượt đọc
Nguồn: https://moshangxi946.lofter.com/
⚠️ Vong Tiện nguyên tác hướng ❗️
⚠️ duy ái Vong Tiện ❗️ khác đều là mây bay ❗️
⚠️ nên dỗi đều sẽ dỗi ❗️
Nếu mười ba năm trước Ngụy Vô Tiện cũng chưa chết, sẽ đã trải qua cái gì?
Mai danh ẩn tích, du lịch tứ phương, xem tẫn thế gian trăm thái
Hắn sẽ làm ra cái dạng gì quyết định?
Mười ba năm sau, Nhiếp Hoài Tang thiết kế Mạc Huyền Vũ hiến xá, sự tình sẽ như thế nào phát triển?
"Hảo một cái danh môn chính phái! Hảo một cái thảo phạt tà ma!"
PS: Ha ha ha ha ha ha ha ta dưới ngòi bút khí phách Tiện phải về tới rồi! Vong Cơ mau giữ chặt hắn!
Có thể bạn thích?