Đọc Truyện When there's you still there - Truyen2U.Net

Viễn tưởng

Đang cập nhật

20-10-2022

When there's you still there

50 lượt thích / 794 lượt đọc
Zerlu (Zeref x Lucy) ai không thích xin out, lần đầu viết nên văn có hơi kém mọi người thông cảm.
Truyện có mượn ý tưởng từ một số fandom như DreamSMP...và một số anime khác như Jujutsu Kaisen...
Có thể bạn thích?