Đọc Truyện [XiaoVen] Nghìn con hạc giấy | Bản dịch - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

24-07-2022

[XiaoVen] Nghìn con hạc giấy | Bản dịch

597 lượt thích / 6,282 lượt đọc
999 con hạc giấy, phải chăng là tình yêu của đôi ta?..
Warning: angst, death,suicide, blood

Bản dịch đã được tác giả cho phép reup, vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa xin phép.

Đây là bài đăng đầu tiên của mình, mình muốn góp tí hàng cho XiaoVen nhưng vẫn chưa tự tin với trình viết văn nên đã dịch mẫu fanfiction của một bạn nước ngoài chuyên viết angst xiaoven 😭🙏 << cosmixmars>>. Ai thích hàng thủy tinh thì ghé bạn ý nhé!
Chương Mới Nhất
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?