Đọc Truyện Xuyến Chi Ca - Truyen2U.Net

Lãng mạn

Đang cập nhật

12-09-2023

Xuyến Chi Ca

6 lượt thích / 23 lượt đọc
Dù có là loài hoa cỏ dại thấp kém, nhưng nó vẫn bền bỉ và tồn tại được ở mọi nơi khắc nghiệt.

Xuyến Chi ngay cả khi ở trong tận cùng tuyệt vọng, cô chưa từng chùn bước. Chỉ có bước tiếp và đương đầu, dù cho kết cục có ra sao, nhưng nhất quyết sẽ không hối hận.

Tình yêu, tiền tài, cô sẽ nắm lấy và giữ chắc tất cả.
Có thể bạn thích?