Đọc Truyện |YoonMin| Quản lý Park, đừng giận anh nữa - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

21-01-2024

|YoonMin| Quản lý Park, đừng giận anh nữa

2,510 lượt thích / 40,416 lượt đọc
"Tên Min Yoongi kia trông thật đáng ghét vậy mà mình với hắn lại thành người yêu được. Đồ mặt băng, né xa em ra."

Thư của Jiminie gửi "Họ Min đáng ghét".

Cp phụ: Taekook

#1 yoonmin: 18.5.2023

Start: 3.5.2023
End: 18.6.2023
Chương Mới Nhất
Có thể bạn thích?