la-zie
go little rockstar ✧˖*°

go little rockstar ✧˖*°

853 176 16

những điều nếu không ai nói với cậu thì cứ để mình.© quả trứng số bảy mừng giáng sinh cùng 121 người tuyết.…

cà phê không em | myg

cà phê không em | myg

1,292 136 1

anh ngồi nhâm nhi ly americano bên cốc cappucino đã dần nguội lạnh.lấy cảm hứng từ '4s - cá hồi hoang'ⓒ quả trứng số hai.…

mặt trời bé con

mặt trời bé con

463 78 6

vì đời thật đẹp khi ta cười.ⓒ quả trứng số sáu.…

re:flection

re:flection

569 41 1

soi mình qua lăng kính nhân gian, ta thấy gì ngoài những vết đổ nứt.ⓒ quả trứng số năm.…

một bữa cơm nhà | bangtan series

một bữa cơm nhà | bangtan series

1,155 178 5

nấu cùng nhau một bữa cơm nhà, có mùi hương của nhà và dư vị của nhà.chúng ta về nhà thôi.ⓒ quả trứng số bốn.…

miền xanh | jhs

miền xanh | jhs

623 117 3

người ta gặp trong giấc mơ màu xanh là người ta yêu nhất...lấy cảm hứng từ "xanh" - ban nhạc ngọtⓒ quả trứng số một.…