một bữa cơm nhà | bangtan series

178 lượt thích / 1,155 lượt đọc
nấu cùng nhau một bữa cơm nhà, có mùi hương của nhà và dư vị của nhà.
chúng ta về nhà thôi.

ⓒ quả trứng số bốn.
Có thể bạn thích?