Đọc Truyện Bạch Xà Truyền Kỳ - Truyen2U.Net

Phiêu lưu

Đang cập nhật

15-12-2023

Bạch Xà Truyền Kỳ

1 lượt thích / 19 lượt đọc
Dung nhan bạch bích vô hạ, thiên tư trác tuyệt hiếm thấy. Tưởng chừng như ước mong của vạn người trong thiên hạ ấy lại chẳng có kết cục tốt đẹp là bao, bởi cổ nhân có câu:

" Ngẫm hay muôn sự tại trời
Gian truân vạn kiếp mấy đời thanh cao
Có đâu thiên vị người nào,
Chữ tài chữ mệnh khó đều cả hai,
Có tài mà cậy chi tài,
Chữ tài liền với chữ tai một vần "

Thế nhưng rồi sinh linh bé nhỏ ấy sẽ bị nuốt chửng bởi vòng quay của số phận hay toàn tâm toàn lực vươn lên bằng mọi giá dẫu cho có nghịch lại Thiên Mệnh để rồi vạn kiếp đọa đày ?
Có thể bạn thích?