Đọc Truyện | Translated | Haruno Sakura || Anachronistic Drift - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

03-06-2024

| Translated | Haruno Sakura || Anachronistic Drift

3,103 lượt thích / 35,897 lượt đọc
Kế hoạch của cô thật hoàn hảo. Cứu Shisui. Cứu Thế giới. Du hành thời gian AU
Rated: T
Thể loại: Adventure/Friendship - Naruto U., Sasuke U., Sakura H., Itachi U
Author: Elesrea
Link: https://www.fanfiction.net/s/11675447/1/Anachronistic-Drift
Tình trạng: Bản English: 8/?
Bản Việt: 8/?
Lưu ý: Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả Elesrea
Có thể bạn thích?