Đọc Truyện [BHTT] (Lichaeng ver) - CHƯƠNG TRÌNH KẾT HÔN TRƯỚC KHI LY HÔN - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

07-06-2024

[BHTT] (Lichaeng ver) - CHƯƠNG TRÌNH KẾT HÔN TRƯỚC KHI LY HÔN

617 lượt thích / 8,571 lượt đọc
CHƯƠNG TRÌNH KẾT HÔN TRƯỚC KHI LY HÔN - Diệp Sáp.

Số chương: 70 chương + 5 phiên ngoại.

Nhân vật: Lalisa x Park Chaeyoung.

Editor: Min

Chuyển ver: Damian Nguyen

Nội dung: Vòng giải trí, thất niên chi dương*, tương ái tương sát, HE.

* Thất niên chi dương: xuất phát từ bộ phim "Itchy Seven Years" của Mỹ, có nghĩa là tình yêu sẽ bước vào giai đoạn nguy hiểm sau bảy năm, người ta tin rằng nếu vượt qua được "thất niên chi dương" thì đôi lứa sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long.
------------------------------------------
Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép, có thể bị gỡ bất cứ lúc nào.
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?