Đọc Truyện [Creepypasta x OC]

Fanfiction

Hoàn thành

01-09-2023

[Creepypasta x OC] "Nàng thơ và mùa hạ"

91 lượt thích / 1,280 lượt đọc
Lưu Ý: Máu me, Cao H, tục tĩu
Nhân vật có thể bị OCC, truyện không giống bản gốc
Có thể buff, nhân vật cũng có thể bị sửa để phù hợp với tình tiết truyện
Chỉ là FANFICTION
=====
Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad
Ngày xuất bản: 01.05.2023
Ngày hoàn thành: ???
Có thể bạn thích?