Đọc Truyện Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ hiểu - Truyen2U.Net

Lãng mạn

Đang cập nhật

16-05-2018

Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ hiểu

536 lượt thích / 72,180 lượt đọc
"Đây chính là ngươi nói Bích Đông?" "Kế tiếp chính là lẫn nhau tương ái cùng ba ba ba?" "Sau đó bảy ngày bảy đêm xuống không được giường?" Vốn định quý trọng sinh mệnh, rời xa thượng thần, nhưng không nghĩ ngược lại bị thượng thần bắt được, cường thế đánh ngã. Trốn mấy lần luân hồi, lần nào cũng bị đánh ngã. Cái quỷ gì? ! Ai nói băng sơn lạnh hơn thần đâu?
Nguồn: truyencv.com
Convert: Lucario
Tên gốc: Bạo manh tiểu tiên: Phác gục băng sơn lãnh thượng thần
Có thể bạn thích?