Đọc Truyện Đoản Văn Đam Mỹ (Zimbiếnthái) - Truyen2U.Net

Truyện ngắn

Hoàn thành

06-03-2020

Đoản Văn Đam Mỹ (Zimbiếnthái)

286 lượt thích / 3,982 lượt đọc
Đam mỹ, là mình viết ra, thỉnh cầu đừng mang đi bởi vì nó chẳng có con mọe gì hay cả, nếu ai muốn lấy đi thì báo trước cho mình một tiếng và nhớ ghi nguồn nhoe~~~
Có thể bạn thích?