Đọc Truyện [Đồng Nhân | H] [Hi Trừng] Hậu Khởi Xuân - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

09-11-2021

[Đồng Nhân | H] [Hi Trừng] Hậu Khởi Xuân

3,247 lượt thích / 69,141 lượt đọc
Tác giả: Khởi Nguyên Dương Thii
Wattpad: @khoinguyenduongthii
Cre minh họa: 롱드
Design cover: @khoinguyenduongthii

Tên nhân vật thuộc về tác phẩm "Ma Đạo Tổ Sư" của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu, cốt truyện dựa trên tác phẩm gốc, tuyệt đối không phải là tác phẩm gốc!

Lưu ý

* OCC
* Cấm reup
* Truyện chứa toàn bộ cảnh 18+, ai không thích clickback
* Fanfic của Hi Trừng, Hi Trừng, Hi Trừng
Có thể bạn thích?