Đọc Truyện [Fanfic] Dạ Sắc Thượng Thiển (Song trùng sinh) - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

05-12-2023

[Fanfic] Dạ Sắc Thượng Thiển (Song trùng sinh)

1,931 lượt thích / 26,864 lượt đọc
Tác giả: Hàn Giang Tử (寒江子)

Chuyển ngữ: Edelweiss

Nguồn: Tấn Giang, po18

Giới thiệu:

Thượng Quan Thiển chết trong sự truy sát của Vô Phong, sau đó sống lại vào ngày nàng vừa mới vào Cung Môn.

Nàng nhớ rất rõ, cuối cùng Cung Tử Vũ đã trở thành người đứng đầu của nhà họ Cung, nàng muốn báo thù, mục tiêu của nàng phải là Cung Tử Vũ.

Chỉ cần nàng giúp Cung Tử Vũ giữ vững vị trí Chấp Nhẫn, nàng sẽ là Chấp Nhẫn phu nhân, nàng muốn trả thù thì chỉ cần công lược Cung Tử Vũ, đây là chuyện rất đơn giản.

Mà công lược Cung Tử Vũ, việc này dễ như trở bàn tay.

Sống lại một đời, nàng quyết định từ bỏ Cung Thượng Giác.
Có thể bạn thích?