Đọc Truyện [Fanfic Quang Tiệp.]    Đừng Vội Chạy - Truyen2U.Net

Phi tiểu thuyết

Đang cập nhật

16-05-2024

[Fanfic Quang Tiệp.] Đừng Vội Chạy

299 lượt thích / 2,247 lượt đọc
Lưu ý:Do tui xem phim xong lụy rồi tự viết thôi
Tay nghề tác giả có vấn đề mong được lượng thứ
( hoàn toàn chỉ nằm trong trí tưởng tượng)


Nhân vật: Hạ Chi Quang × Hoàng Tuấn Tiệp


Thể loại: học đường,tình cảm.


Nội dung:

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ một người không liên quan
Có thể bạn thích?