Đọc Truyện [GeminiFourth] Mình Cưới Trước Rồi Yêu Sau Nhá? - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

15-05-2024

[GeminiFourth] Mình Cưới Trước Rồi Yêu Sau Nhá?

13,658 lượt thích / 150,085 lượt đọc
Fourth Nattawat sẽ là người yêu hợp đồng, xa hơn thì sẽ là vợ hợp đồng của chủ tịch Gemini Norawit
-----
FIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT, NHƯNG VẪN SẼ CÓ MỘT SỐ CHI TIẾT ĐẾN TỪ NGOÀI ĐỜI, ĐỂ ĐEM VÀO CHUYỆN VÀ CŨNG CÓ MỘT SỐ CHI TIẾT SẼ BỊ THAY ĐỔI KHÔNG GIỐNG NGOÀI ĐỜI.

-Chính và duy nhất GeminiFourth
Và góp ý, để tác giả rút kinh nghiệm.

⚠️Lưu ý trong fic con trai có thể mang thai⚠️
Có thể bạn thích?