Đọc Truyện Gyujin | Chỉ Là Người Thay Thế - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

28-02-2024

Gyujin | Chỉ Là Người Thay Thế

460 lượt thích / 2,236 lượt đọc
Yujin yêu Gyuvin bằng cả sinh mạng nhưng đối với anh, cậu mãi mãi chỉ là kẻ thay thế cho người anh yêu
Có thể bạn thích?