Đọc Truyện Hẹn kiếp sau - Truyen2U.Net

Tiểu thuyết

Đang cập nhật

25-07-2022

Hẹn kiếp sau

6 lượt thích / 19 lượt đọc
Nội dung: "Cậu Long, xuyên qua ba kiếp, chẳng kiếp nào em quên cậu."
"Tiểu thư, tìm người ba đời, chẳng đời nào hết nhớ em."
Truyện chỉ mang tính chất hư cấu, không ám chỉ bất kỳ một cá nhân, tổ chức có thật cụ thể nào. Tất cả chỉ mang tính chất giải trí và hoàn toàn là sản phẩm của sự sáng tạo.
Tác giả: Koren-Mốc
Thời gian ra chương mới: Chủ nhật hàng tuần.
Chương Mới Nhất
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?