Đọc Truyện HIỆU ỨNG GIẢ DƯỢC [Kookmin Version] - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

11-07-2023

HIỆU ỨNG GIẢ DƯỢC [Kookmin Version]

2,870 lượt thích / 44,550 lượt đọc
CEO tập đoàn JK và một chiếc nhân vật mà hắn cần bảo vệ tuy nhiên người đó lại không cần hắn bảo vệ dù người đó muốn hắn bảo vệ.
Tác giả: downpour0721
Có thể bạn thích?