Đọc Truyện Hololive: God's Puzzle - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

10-06-2024

Hololive: God's Puzzle

37 lượt thích / 331 lượt đọc
Một chiếc fan-fiction dựa trên những hiểu biết của tác giải về hệ thống thần thoại Cthulhu Mythos nên rất có khả năng sẽ gây rối não người đọc bởi những khái niệm sâu xa, khó hiểu. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
Có thể bạn thích?