Đọc Truyện I was born to love you || BonLu [WJSN] - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

14-05-2021

I was born to love you || BonLu [WJSN]

429 lượt thích / 5,170 lượt đọc
"I was born to love you, with every single beat of my heart.
Yes, I was born to take care of you."

- I was born to love you || Queen

(Ảnh gốc thuộc về Cosmic Latte)
Có thể bạn thích?