Đọc Truyện (JoongDunk) (Shortfic) Agony - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

17-11-2023

(JoongDunk) (Shortfic) Agony

2,449 lượt thích / 30,467 lượt đọc
Agony (n) sự đau khổ cực độ về thể xác hoặc tinh thần.

Trùng hợp Agony trong tiếng Trung gần giống với Ai Guo Ni có nghĩa là "từng yêu em".

Couple chính: JoongDunk
Couple phụ: PondPhuwin

Cốt truyện dựa trên nhân vật ngoài ra mọi diễn biến đều là hư cấu, mọi chi tiết giống với thực tế chỉ là sự trùng hợp.

Bắt đầu: 27/05/2023
Kết thúc: 03/06/2023

_Tiệm của Sa_
Có thể bạn thích?