Đọc Truyện [JoongDunk] Tán hay Tán? - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

03-01-2024

[JoongDunk] Tán hay Tán?

3,400 lượt thích / 55,261 lượt đọc
Textfic kết hợp với fic thường nhee

Họ đến với nhau vì một hiểu lầm

"Cái gì mà từ máy tính ta có đáp án"

"Nếu như yêu em là một môn học thì anh đã đứng nhất rồi"
Có thể bạn thích?