Đọc Truyện Kẻ giết người không có mắt - Truyen2U.Net

Kinh dị

Đang cập nhật

03-06-2018

Kẻ giết người không có mắt

16 lượt thích / 261 lượt đọc
Một câu truyện kể về 1 cậu sinh viên là nạn nhân của 1 hoạt động tôn giáo,cậu đã bị phản bội bởi người bạn thân của chính mình và những kẻ mê tín dị đoan,cậu ta đã bị hành hạ 1 cách tàn bạo,điều đó khiến cậu trở thành 1 con quái vật!!!
"Tích...tắc...tích...tắc...,đến giờ chết rồi"
Có thể bạn thích?