Đọc Truyện Người khóc trong mơ - Truyen2U.Net

Lãng mạn

Đang cập nhật

01-05-2021

Người khóc trong mơ

2 lượt thích / 80 lượt đọc
Vừa ngắm trăng, cô ấy hỏi tôi tại sao lại thích anh ấy.
Tôi nhồm nhoàm trái nho trong mồm, hình như nho hôm nay chua hơn nho đợt trước.
"Tớ muốn cùng anh ấy khóc vì một giấc mơ"
Cô ấy nhìn tôi, mà nhìn đã rồi thì ăn nho, ngăm mây ngắm trăng, mãi lâu sau thì nhẹ giọng bảo, tôi bị bệnh, bệnh ở đầu.

---
Đây là câu chuyện tôi bị lọt hố vào tình yêu, kết quả người rớt xuống hố chỉ có tôi, tự đào hố tự nhảy vào, khác nào thiêu thân nhào vô biển lửa. Vì anh, tôi nguyện dũng cảm phất cờ như Bà Trưng Bà Triệu, trở thành một liệt nữ, muốn khí phách có khí phách, muốn trung trinh, có trung trinh, giỏi việc nước đảm việc nhà, dành hết tình yêu cho Đảng.
Nhưng mà trước mắt là tôi phải tự tin trước cái đã, còn bây giờ thì tôi vẫn còn đang mơ giữa ban ngày thôi.

--
Author: Suno
Status: On-going
Có thể bạn thích?