Đọc Truyện Nó có từng thích tôi? - Truyen2U.Net

Truyện teen

Đang cập nhật

18-03-2020

Nó có từng thích tôi?

3 lượt thích / 90 lượt đọc
Khác về những câu truyện về crush thì crush vẫn lớn hơn hoặc là cùng bàn nhưng câu truyện của tôi thì lại khác, crush của tôi..... lớp dưới.
Nếu muốn biết thêm về câu chuyện của tôi thì hãy nhấn nút Đọc và bình chọn nhé!
Có thể bạn thích?