Đọc Truyện [ Sa Đọa ] - Yêu  - Truyen2U.Net

Tiểu thuyết

Hoàn thành

29-05-2019

[ Sa Đọa ] - Yêu

836 lượt thích / 50,253 lượt đọc
Thể loại: Học đường, ngược tâm ngược thân nam, NP, H (65% truyện).
Tác giả: Tử Miêu.
* Không phải truyện trong sáng, tam quan bất chính, nữ chính rất tra. Cẩn thận khi đọc.

- Hoàn thành ngày 29/3/2018 -
Có thể bạn thích?