Đọc Truyện Tình cờ  - Truyen2U.Net

Truyện chickLit

Đang cập nhật

24-07-2022

Tình cờ

91 lượt thích / 994 lượt đọc
Có 1 chút sự thật 1 chút hư cấu trong câu chuyện này.
Lấy từ sự thật câu chuyện của bản thân.
Và hư cấu trong tâm trí những gì bản thân không
có được.
Hãy đọc nó và trân trọng vì đây là 1 phần thanh
xuân của mình..
Có thể bạn thích?