Đọc Truyện Trích dẫn/Thời Gian! - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

26-03-2024

Trích dẫn/Thời Gian!

19 lượt thích / 150 lượt đọc
"Nếu được nói thì năm đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời."

•Đây được xem là một nơi Note lại những CÂU NÓI, LỜI TRÍCH hay mà mình đã xu tầm ở đâu đó rất nhiều nơi

• Cảm ơn vì đã đến đây, nơi xem như là một nơi ghi chú của mình 💗🌷
Có thể bạn thích?