Đọc Truyện | YOONMIN | SEX ADDICTION  - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

11-10-2023

| YOONMIN | SEX ADDICTION

7,761 lượt thích / 202,829 lượt đọc
• 29/07/2022 - ??/??/??

Tên truyện: Sex Addiction
Au: Xuyenxuyen ( Kẹo Ko Đường )
Thể loại: H+ nặng, SM, Sextoy ( cân nhắc trước khi đọc )
CP : YoonMin ( TaeKook, NamJin )

* Nội dung truyện là do tác giả tự tưởng tượng không liên quan đến nhân vật ở hiện thực. Nếu không thích vui lòng rời khỏi trang, cảm ơn!!! *

• Đây là truyện thuộc quyền của tác giả vui lòng không đem ý tưởng hay truyện đi bất kì đâu khi chưa có sự cho phép

--> Chúc Các Bạn Có Những Giây Phút Thoải Mái Khi Đọc Truyện, moaw (。•̀ᴗ-)✧

• Xếp hạng ấn tượng #2 Yoonmin
#2 Sumin
#1 Min Yoongi
Có thể bạn thích?